Troldemarken
Troldemarken
Marie Skausvej 5
6560 Sommersted
Troldemarken@haderslev.dk
7434 5464

Kalender

Troldemarken er en daginstiution til de 0-6 årige. Vi har plads til 100 børn. Børnene er aldersopdelt. Vi har god plads og en stor dejlig legeplads.
 

Værdier

Troldemarkens værdier er nærvær, tillid, udvikling og anerkendelse.

I personalegruppen arbejder vi målrettet på at vores værdier er synlige i vores daglige arbejde. Forældre, børn og ansatte skal kunne mærke at værdierne har betydning i vores arbejde og ikke blot er ord på et stykke papir.

Sammen med værdiordene har vi udarbejdet 9 sætninger, som understøtter vores værdier:

  • Din historie er vigtig for os.
  • Du er værdifuld.
  • Vi ser dig som den du er.
  • Nærvær er vigtig for os.
  • Vi har tillid til hinanden.
  • Vi skaber rammer for udvikling.
  • Vi gør brug af dine kompetencer.
  • Din mening er vigtig.

Arbejdet med værdierne er en fortløbende proces som også bestyrelsen skal inddrages i.

 

 Aktiviteter

Husets faste rutiner

I Troldemarken tilbydes der morgenmad fra kl 6.15-7.30.

Fra 8.30 er der formiddagsmad fra børnenes egne medbragte madpakker.

Vi har på alle stuerne gruppetid fra kl 9.00- 12.00 . I den tid laver stuerne aktiviteter og spiser madpakker og har hviletid. Vuggestuens børn bliver lagt hen for at sove ca.11.30.

Kl. 12.00-14.00 er børnene på legepladsen. Der vil blive serveret frugt fra kl 14.00. Det er enten frugt fra frugtordningen eller det barnet selv har medbragt.

Alt efter vejret er vi enten på legepladsen eller i huset resten af eftermiddagen.