Troldemarken
Troldemarken
Marie Skausvej 5
6560 Sommersted
Troldemarken@haderslev.dk
7434 5464

Kalender

Troldemarken er en daginstiution til de 0-6 årige. Vi har plads til 100 børn. Børnene er aldersopdelt. Vi har god plads og en stor dejlig legeplads.
 

Sprogvurdering


Sprogvurdering

Ifølge dagtilbudslovens § 11 skal vi fortage en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om at barnet kan have behov for sprogstimulering.

I Troldemarken er det Annelise eller Susanne K.der er sprogpædagoger og de anvender FKO Sprogvurdering. I vil blive kontaktet af dem, hvis en sprogvurdering bliver aktuelt for jeres barn.

Sprogvurderingsredskabet giver viden om børns sproglige udvikling inden for fire sproglige dimensioner; talesproglige kompetencer, lydlig opmærksomhed, generelle sproglige kompetencer og kommunikative kompetencer. Redskabet giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin og er også velegnet til sprogvurdering af tosprogede børn. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen, og kan således anvendes til at vurdere det enkelte barns sproglige udvikling over tid. De forskellige tests er tilpasset barnets alder.

Formål

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn i alderen omkring 3 år er at sikre, at børn fra en tidlig alder får den nødvendige støtte i deres dansksproglige udvikling, så de kan opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu og en god overgang til skolen. Sprogvurdering og sprogstimulering skal således understøtte børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Sprogvurderingen skal anvendes som afsæt for at identificere børnenes sproglige udfordringer og ressourcer, der også skal være i fokus i forhold til, hvordan det enkelte barn bedst mulig tilegner sig dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen skal således bidrage til, at sprogstimuleringen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til det enkelte barns forudsætninger og behov.