Troldemarken
Troldemarken
Marie Skausvej 5
6560 Sommersted
Troldemarken@haderslev.dk
7434 5464

Kalender

Troldemarken er en daginstiution til de 0-6 årige. Vi har plads til 100 børn. Børnene er aldersopdelt. Vi har god plads og en stor dejlig legeplads.
 

Medicinering af børn


Syge børn må ikke møde i institutionen og et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter.

Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Hvis barnet bliver sygt i institutionen, kontaktes forældrene med henblik på at hente barnet.

Hvis der er tale om en kronisk lidelse, kontakt personalet.

Personalet er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Derfor bør medicingivning i institutionstiden begrænses og kun forekomme ved kroniske sygdomme.

(Sundhedsstyrelsens oversigt fra 1996 om sygdomme).