Troldemarken
Troldemarken
Marie Skausvej 5
6560 Sommersted
Troldemarken@haderslev.dk
7434 5464

Kalender

Troldemarken er en daginstiution til de 0-6 årige. Vi har plads til 100 børn. Børnene er aldersopdelt. Vi har god plads og en stor dejlig legeplads.
 

IT


 

Link til Haderslev Kommunes IT strategi på dagtilbudsområdet : Klik her

Personalet

Alle faste medarbejdere har hver i sær en ipad til arbejdsmæssigt brug. På hver stue er der en ipad som personalet anvender i forbindelse med Infoba samt en vi anvender sammen med børnene.

Vi har til vores Personale møder fast et punkt på der omhandler it, hvor vi diskuterer, reflekterer og udveksler erfaringer.

Mediekultur

Børn bliver i dag født ind i en social mediekultur, hvor mange vokser op i et hjem med computere, ipads og iphones. Skolerne er også blevet digitaliseret og det er blevet en del af undervisningen. Denne udvikling er en kendsgerning vi som daginstitution skal forholde os til og vi har forpligtigelse til at gøre børnne fortrolige med digitale medier og der igennem give dem digitale kompetencer.

Digital dannelse, Leg og Læring

Det er pædagogens rolle at vejlede barnet og se it som en naturlig del af den daglige lærings- og legekultur. Barnets digitale dannelse handler om at give barnet muligheder for at udforske de muligheder it giver. Barnet skal arbejde kreativt og aktivt så det tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder, der ruster det til selv at arbejde videre med it.

Således står it hverken over, under eller ved siden af alt det andet, men sammen med den vifte af tilbud, leg og læring, der i øvrigt praksiseres med største selvfølgelighed i daginstitutionerne.

Apps

De apps der ligger på vores børne ipads er bla.udvalgt udfra om de kan anvendes indenfor de seks læreplans temaer.