Troldemarken
Troldemarken
Marie Skausvej 5
6560 Sommersted
Troldemarken@haderslev.dk
7434 5464

Kalender

Troldemarken er en daginstiution til de 0-6 årige. Vi har plads til 100 børn. Børnene er aldersopdelt. Vi har god plads og en stor dejlig legeplads.
 

ICDP


ICDP i Troldemarken .
I Haderslev kommunes dagtilbud arbejdes der overalt med ICDP . Personalet har fået uddannelse i at anvende værktøjet og en gruppe pædagoger er uddannet til at vejlede i brugen af ICDP.

Hvad er ICDP ?

ICDP står for International Childhood Development Program – altså et program til at forbedre børns vilkår i hele verden.
ICDP er en metode som er udarbejdet af to professorer Henning Rye og Karsten Hundeide. Metoden bygger på en positiv, anerkendende tilgang og et relations og ressourceorienteret menneskesyn.
ICDP tager udgangspunkt i den forskning der er omkring relationens betydning for børn og unges trivsel og udvikling.
Al forskning viser at børns trivsel og læring er tæt forbundet med kvaliteten af den kontakt, omsorg og opmærksomhed børnene får fra de voksne det omgives af. Det er derfor vigtigt, hele tiden at udvikle omsorgsgiverne kompetencer og empatiske evner.

Hvad er formålet med ICDP ?

Målet med ICDP er at sensitivere de voksne, som barnet omgives af, så den voksnes iboende kvaliteter bliver bevidstgjort og udviklet. At give sensitiv omsorg er evnen til at tolke og forstå barnet, tilpasse sine handlinger til barnet og reflektere over sin praksis.
Det er således altid den voksnes ansvar hvordan relationen til barnet er- aldrig barnets.
ICDP tager udgangspunkt i styrker og færdigheder og er ikke en fejlfindingsmetode. Man vil ikke forsøge at ændre på barnet, men ændre på den tilgang barnet bliver mødt med.

Hvordan arbejder man med ICDP ?
Der er udarbejdet 8 temaer for et godt samspil, der dækker de kvaliteter som man antager vil være afgørende for et barns udvikling.
Temaerne er delt op i tre dialogformer:
1. Den følelsesmæssige dialog.(Tema 1-4)
2. Den meningsskabende og udvidende dialog (Tema 5-7)
3. Den regulerende og grænsesættende dialog.(Tema 8)

De 8 samspilstemaer:
1. Vis positive følelser, vis du er glad for barnet.
2. Juster dig ift barnet og følg dets udspil og initiativ.
3. Tal med barnet om ting det er optaget af og prøv at igangsætte en følelsesmæssig samtale.
4. Giv ros og anerkendelse for det barnet kan og er.
5. Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed, så I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne.
6. Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme.
7. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet.
8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde, ved at vejlede det, vise det positive alternativer og ved at planlægge sammen.

Meget forskning viser at den opfattelse den voksne har af barnet, har direkte betydning for det samvær og den omsorg barnet får.
Et sikkert, roligt og interesseret barn vil ofte blive mødt med en mere positiv og omsorgsfuld kontakt fra de voksne, hvorimod et meget uroligt og konfliktsøgende barn ofte vil blive mødt med irettesættelser eller afvisning.

Et af de vigtigste redskaber i ICDP er derfor REDEFINERING af barnet. Man ser på barnets udfordringer som noget det har svært ved, fremfor noget det er dårligt til. Dette betyder at barnet fremkalder en omsorgsfølelse hos den voksne og derfor får hjælp fremfor skæld ud og ekskludering.

I Troldemarken har vi arbejdet meget målrettet med at få ICDP ind i hverdagen. Der er udarbejdet årsplaner for arbejdet og nyt personale tilbydes vejledning. Derudover bruges ICDP også forældresamarbejdet.