Troldemarken
Troldemarken
Marie Skausvej 5
6560 Sommersted
Troldemarken@haderslev.dk
7434 5464

Kalender

Troldemarken er en daginstiution til de 0-6 årige. Vi har plads til 100 børn. Børnene er aldersopdelt. Vi har god plads og en stor dejlig legeplads.
 

Lukkedage


I 2020 har Troldemarken følgende lukkedage:

15. 16. 17.. april (de 3 dage før påske)
31. maj (fre. efter kr. himmelfart)
24. december og 27.30.31. december (mellem jul og nytår)

 

Lukkedage : Hvis forældre pga arbejde ikke har mulighed for at finde anden alternativ pasning til barnet, skal de henvende sig til institutionens leder. Haderslev Kommune vil i samarbejde med institutionslederen herefter finde alternative løsningsmuligheder, hvor hele dagtilbudsområdet i Haderslev Kommune vil indgå i overvejelserne for at etablere pasning for barnet. Det betyder at man ikke kan stille krav om pasningssted eller at bestemte voksne følger med i løsningsmodellen.