Troldemarken
Troldemarken
Marie Skausvej 5
6560 Sommersted
Troldemarken@haderslev.dk
7434 5464

Kalender

Troldemarken er en daginstiution til de 0-6 årige. Vi har plads til 100 børn. Børnene er aldersopdelt. Vi har god plads og en stor dejlig legeplads.
 

Antal børn (dd)

Vi har i øjeblikket 17 børn under 3 år, og 32 børn ældre end 3 år.


Lukkedage

I 2020 har Troldemarken følgende lukkedage:

6. 7. og 8. april.(de 3 dage før påske)

22. maj(fre. efter kr. himmelfart)

24.28, 29.30 og 31. december (mellem jul og nytår)Alternativ pasning

Lukkedage : Hvis forældre pga arbejde ikke har mulighed for at finde anden alternativ pasning til barnet, skal de henvende sig til institutionens leder. Haderslev Kommune vil i samarbejde med institutionslederen herefter finde alternative løsningsmuligheder, hvor hele dagtilbudsområdet i Haderslev Kommune vil indgå i overvejelserne for at etablere pasning for barnet. Det betyder at man ikke kan stille krav om pasningssted eller at bestemte voksne følger med i løsningsmodellen. Type

Integreret daginstitution 0-6 årEtableringsform

Kommunal daginstitutionAldersgrupper

0-6 årRetningslinjer for optagelse

Kommunal pladsanvisningSærtræk

Vi er en integreret institution der arbejder med aldersopdelte grupper.Forældrebetalt madordning

Nej. Det har vi ikke.Madpolitik

Vi følger Haderslev Kommunes mad - og måltidspolitik

Se Troldemarkens kost1 og kost2 . under dokumenter. linkene flyttes op så snart vi finder en løsning. Yderligere oplysninger

Takster 2015
For taksterne er følgende gældende:

  • Juli måned er betalingsfri.
  • Der betales månedsvist forud. Ved for sen indbetaling fremsendes en rykker pålagt et gebyr på 250 kr.
  • Hvis du ikke betaler for daginstitutionen, har kommunen mulighed for at modregne hele det skyldige beløb i din børnefamilieydelse til dækning af restancen.
  • Har du flere børn i pasning, ydes et søskendetilskud på 50 % til det/de børn, der har den billigste nettodriftsudgift.
  • Ved opstart i børnehave før barnet er 2,11 år, betales taksten for en dagtilbudsplads, svarende til taksten i en dagpleje / 0-6 års institution.
  • Deltidspladser udgør 20 timer ugentligt. De nærmere regler for brugen af deltidspladser vil kunne ses i højre side under visitationsregler. Betaling for deltidspladser udgør 60 % af taksten for en fuldtidsplads.
  • Fuldtidsplads i dagplejen udgør 48 timer om ugen. 
  • Deltidsplads i dagplejen udgør 32 timer, og der opkræves 85 % af taksten for en fuldtidsplads. 

Kilde :  http://haderslev.dk/borger/familie,-børn-og-unge/pasningVenteliste

Her anvises til Pladsanvisning for videre dialog.